Naziv tvrtke:

Uljanik Tesu Elektronika d.o.o.

Industrija:

industrijska elektronika

Lokacija:

Pula

Opis tvrtke:

UTE d.o.o (Uljanik Tesu Elektronika d.o.o) je društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, proizvodnju i prodaju električnih i elektroničkih uređaja.

Od 1975. god postoji na svjetskom tržištu kao proizvođač elektroničke opreme u sklopu holdinga “Uljanik” u Tvornici električnih strojeva i uređaja ( TESU).

Krajem 1997. god. nastavlja svoj proizvodni ciklus, ali sada kao samostalno poduzeće u privatnom vlasništvu.

Web stranica:

Kontakt:

Kristijan Ivančić, kristijan@ute.hr, 0992338864

Dodatni materijali: