Klikni na jedan od laboratorija i saznaj više o zanimljivim projektima na kojima studenti rade tijekom studiranja na RITEHu

 

6 Laboratorij za asistivnu tehnologiju
7, 8 Laboratorij za automatiku i robotiku
9 Laboratorij za električna mjerenja i instrumentaciju
10, 11 Laboratorij za umjetnu percepciju i autonomne sustave
12 Laboratorij za tehnologiju gradnje broda i osnivanje brodogradilišta

*Preporučamo pregled na cijelom zaslonu.
Povratak na početak

13

Laboratorij za fotoelasticimetriju

14

Laboratorij za hidrauliku i pneumatiku

15

Laboratorij za precizno inženjerstvo

16

Hala – zgrada laboratorija

17

Laboratorij za tenzometriju

18

Garaža

19

Laboratorij za toplinska mjerenja

20

Laboratorij za dinamiku strojeva

21

Laboratorij za toplinsku obradu i inženjerstvo površina

22

Laboratorij za ispitivanje čvrstoće konstrukcija

Laboratorij za dinamičku izdržljivost konstrukcija

23

Laboratorij za brodsku hidromehaniku

24

Laboratorij za elektroenergetiku

25

Laboratorij za elektroenergetiku

*Preporučamo pregled na cijelom zaslonu.
Povratak na početak

*Preporučamo pregled na cijelom zaslonu.
Povratak na početak

Glavna zgrada 1.kat/2.kat

Lab prizemlje / Lab 1. kat