Klikni na jedan od laboratorija i saznaj više o zanimljivim projektima na kojima studenti rade tijekom studiranja na RITEHu

 

1 Fotonaponska elektrana
6 Laboratorij za asistivnu tehnologiju
7, 8 Laboratorij za automatiku i robotiku
9 Laboratorij za električna mjerenja i instrumentaciju
10, 11 Laboratorij za umjetnu percepciju i autonomne sustave
12 Laboratorij za tehnologiju gradnje broda i osnivanje brodogradilišta
26 CIM laboratorij
29 Laboratorij za visokofrekvencijske aplikacije
30 Laboratorij za umjetnu percepciju i autonomne sustave
31 Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije

*Preporučamo pregled na cijelom zaslonu.
Povratak na početak

13

Laboratorij za modeliranje konstrukcija iz naprednih materijala

14

Laboratorij za hidrauliku i pneumatiku

15

Laboratorij za precizno inženjerstvo

16

Hala – zgrada laboratorija

17

Laboratorij za tenzometriju

18

Garaža

19

Laboratorij za toplinska mjerenja

20

Laboratorij za dinamiku strojeva

21

Laboratorij za toplinsku obradu i inženjerstvo površina

22

Laboratorij za ispitivanje čvrstoće konstrukcija

Laboratorij za dinamičku izdržljivost konstrukcija

23

Laboratorij za inženjerstvo morske tehnologije

24

Laboratorij za elektroenergetiku

25

Laboratorij za elektroenergetiku

28

Laboratorij za inteligentne strojeve i obradne sustave, Laboratorij za obradu odvajanjem čestica

*Preporučamo pregled na cijelom zaslonu.
Povratak na početak

1 Fotonaponska elektrana
6 Laboratorij za asistivnu tehnologiju
7, 8 Laboratorij za automatiku i robotiku
9 Laboratorij za električna mjerenja i instrumentaciju
10, 11 Laboratorij za umjetnu percepciju i autonomne sustave
12 Laboratorij za tehnologiju gradnje broda i osnivanje brodogradilišta
26 CIM laboratorij
29 Laboratorij za visokofrekvencijske aplikacije
30 Laboratorij za umjetnu percepciju i autonomne sustave
31 Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije

13

Laboratorij za modeliranje konstrukcija iz naprednih materijala

14

Laboratorij za hidrauliku i pneumatiku

15

Laboratorij za precizno inženjerstvo

16

Hala – zgrada laboratorija

17

Laboratorij za tenzometriju

18

Garaža

19

Laboratorij za toplinska mjerenja

20

Laboratorij za dinamiku strojeva

21

Laboratorij za toplinsku obradu i inženjerstvo površina

22

Laboratorij za ispitivanje čvrstoće konstrukcija

Laboratorij za dinamičku izdržljivost konstrukcija

23

Laboratorij za inženjerstvo morske tehnologije

24

Laboratorij za elektroenergetiku

25

Laboratorij za elektroenergetiku

28

Laboratorij za inteligentne strojeve i obradne sustave, Laboratorij za obradu odvajanjem čestica