61_godina_Riteha

Dekan Tehničkog fakulteta u Rijeci

prof. dr. sc. Duško Pavletić

Jedinstvenim spojem akademske izvrsnosti i inovacija, kroz više od 6 desetljeća postojanja, Fakultet se uspio nametnuti kao jedna od prepoznatljivih obrazovnih institucija u području tehničkih znanosti i renomirana ustanova kao kolijevka progresivnog razmišljanja i inovacija.

Njegujući tradiciju izvrsnosti koristimo priliku istaknuti najbolje studente u prošloj akademskoj godini – dobitnici nagrade Tehničkog fakulteta za uspjeh u studiranju.

null
Godišnjak tehničkog fakulteta

NAGRAĐENI STUDENTI ZA POSTIGNUTI USPJEH U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

1. Preddiplomski sveučilišni studij

Strojarstvo
 • Raul Ivan Gašljević
 • Laura Janković
Brodogradnja
 • Petra Lukačić
Elektrotehnika
 • Mateo Buršić
 • Karlo Radošević
Računarstvo
 • Jakov Tomasić
 • Darijan Jelušić

2. Sveučilišni prvostupnici inženjeri

Strojarstvo
 • Leona Petrc
Elektrotehnika
 • Dean Krbavac
Računarstvo
 • Lucija Žužić

3. Diplomski sveučilišni studij

Strojarstvo
 • Alen Guštin
Brodogradnja
 • Dora Vojnić
Elektrotehnika
 • Tomo Galović
Računarstvo
 • Marina Banov

4. Magistri inženjeri

Strojarstvo
 • Luka Lanča
Brodogradnja
 • Igor Knapić
Elektrotehnika
 • Mateo Požgaj
Računarstvo
 • Mateja Napravnik

Studenti nagrađeni dekanovom nagradom za studentski aktivizam

 • Tina Mlinarić
 • Matej Beriša
 • Filip Lipovac

POVIJEST FAKULTETA

7. srpnja 1960.

Sabor je donio Zakon o osnivanju Strojarskoga fakulteta u Rijeci

8. studenoga 1960.

Održano je Svečano otvaranje Strojarskog fakulteta u Rijeci, drugog u Hrvatskoj koji je utemeljen radi izobrazbe diplomiranih inženjera strojarstva.

Fakultet djeluje pod nazivom Strojarski fakultet u Rijeci Sveučilišta u Zagrebu: nakon osnivanja na Fakultetu se izvodio samo studij strojarstva.

1969.

Započela je nastava na studiju brodogradnje te do 1973. Fakultet nosi ime Strojarsko-brodograđevni fakultet u Rijeci Sveučilišta u Zagrebu.

1971. do 1976.

Tih se godina na Fakultetu odvijao i studij građevinarstva.

1973. – 1994.

Fakultet mijenja naziv u Tehnički fakultet Rijeka. Naziv je zadržan i nakon 1976. g. što se pokazalo vrlo prikladnim, budući da je 1987. g. započela nastava na studiju elektrotehnike, a 2008. g. na studiju računarstva. Fakultet je 1973. g. ušao u sastav novoosnovanog Sveučilišta u Rijeci, čiji je prvi rektor bio prof. dr. sc. Zorislav Sapunar s Tehničkog fakulteta

1987.

Fakultet otvara stručni studij elektrotehnike te je tada upisana i prva generacija studenata tog studija.

30. rujna 1994.

Statutom od 30. rujna 1994, promijenjen je naziv Fakulteta u Sveučilište u Rijeci – Tehnički fakultet.

1999.

Započinje se s izvođenjem nastave i na sveučilišnom studiju elektrotehnike.

2005.

Godine 2005. 104 zaposlenika koji održavaju predavanja i vježbe radi u sljedećih deset zavoda koji su podijeljeni u katedre i imaju svoje laboratorije: Zavod za automatiku, elektroniku i računarstvo (3 katedre, 5 laboratorija) Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije (5 katedri, 5 laboratorija) Zavod za elektroenergetiku (2 katedre, 4 laboratorija) Zavod za industrijsko inženjerstvo i management (5 katedri, 5 laboratorija) Zavod za konstruiranje u strojarstvu (4 katedre, 7 laboratorija) Zavod za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju (4 katedre, 2 laboratorija) Zavod za materijale (2 katedre, 3 laboratorija) Zavod za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo (2 katedre, 2 laboratorija) Zavod za tehničku mehaniku (3 katedre, 6 laboratorija) Zavod za termodinamiku i energetiku (4 katedre, 5 laboratorija).

2008.

Sveučilišni studij računarstva uvodi se 2008. godine, isprva na preddiplomskoj razini, a od 2011. godine i na diplomskoj razini. Time Fakultet postaje jedina visokoobrazovna institu cija u Republici Hrvatskoj koja objedinjuje ova četiri studija-

Danas

Fakultet objedinjuje djelatnost 11 zavoda. U sklopu zavoda djeluje 38 katedri i 50 laboratorija.

IZGRADNJA OBJEKTA

2020.

razvoj-studija-riteh

KAKO SE STUDIRALO NEKAD

KAKO SE STUDIRA 2021.