Dekan Tehničkog fakulteta u Rijeci

prof. dr. sc. Duško Pavletić

POVIJEST FAKULTETA

7. srpnja 1960.

Sabor je donio Zakon o osnivanju Strojarskoga fakulteta u Rijeci

8. studenoga 1960.

Održano je Svečano otvaranje Strojarskog fakulteta u Rijeci, drugog u Hrvatskoj koji je utemeljen radi izobrazbe diplomiranih inženjera strojarstva.

Fakultet djeluje pod nazivom Strojarski fakultet u Rijeci Sveučilišta u Zagrebu: nakon osnivanja na Fakultetu se izvodio samo studij strojarstva.

1969.

Započela je nastava na studiju brodogradnje te do 1973. Fakultet nosi ime Strojarsko-brodograđevni fakultet u Rijeci Sveučilišta u Zagrebu.

1971. do 1976.

Tih se godina na Fakultetu odvijao i studij građevinarstva.

1973. – 1994.

Fakultet mijenja naziv u Tehnički fakultet Rijeka. Naziv je zadržan i nakon 1976. g. što se pokazalo vrlo prikladnim, budući da je 1987. g. započela nastava na studiju elektrotehnike, a 2008. g. na studiju računarstva. Fakultet je 1973. g. ušao u sastav novoosnovanog Sveučilišta u Rijeci, čiji je prvi rektor bio prof. dr. sc. Zorislav Sapunar s Tehničkog fakulteta

1987.

Fakultet otvara stručni studij elektrotehnike te je tada upisana i prva generacija studenata tog studija.

30. rujna 1994.

Statutom od 30. rujna 1994, promijenjen je naziv Fakulteta u Sveučilište u Rijeci – Tehnički fakultet.

1999.

Započinje se s izvođenjem nastave i na sveučilišnom studiju elektrotehnike.

2005.

Godine 2005. 104 zaposlenika koji održavaju predavanja i vježbe radi u sljedećih deset zavoda koji su podijeljeni u katedre i imaju svoje laboratorije: Zavod za automatiku, elektroniku i računarstvo (3 katedre, 5 laboratorija) Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije (5 katedri, 5 laboratorija) Zavod za elektroenergetiku (2 katedre, 4 laboratorija) Zavod za industrijsko inženjerstvo i management (5 katedri, 5 laboratorija) Zavod za konstruiranje u strojarstvu (4 katedre, 7 laboratorija) Zavod za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju (4 katedre, 2 laboratorija) Zavod za materijale (2 katedre, 3 laboratorija) Zavod za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo (2 katedre, 2 laboratorija) Zavod za tehničku mehaniku (3 katedre, 6 laboratorija) Zavod za termodinamiku i energetiku (4 katedre, 5 laboratorija).

2008.

Sveučilišni studij računarstva uvodi se 2008. godine, isprva na preddiplomskoj razini, a od 2011. godine i na diplomskoj razini. Time Fakultet postaje jedina visokoobrazovna institu cija u Republici Hrvatskoj koja objedinjuje ova četiri studija-

Danas

Fakultet objedinjuje djelatnost 11 zavoda. U sklopu zavoda djeluje 38 katedri i 50 laboratorija.

IZGRADNJA OBJEKTA

2020.

razvoj-studija-riteh

KAKO SE STUDIRALO NEKAD

ISKUSTVA STUDIRANJA NA RITEHU

NAGRAĐENI STUDENTI

za postignuti uspjeh u ak. god. 2019./20.

DEKANOVIM nagradama za zapaženi STUDENTSKI AKTIVIZAM U AK. GOD. 2019./20. nagrađeni su studenti:

riteh-nagradeni-studenti
MATEO BERKOVIĆ, student 2. godine diplomskog sveučilišnog studija strojarstva.

Protekle akademske godine sudjelovao je na međunarodnom natjecanju Euspen Talent 2020 gdje je njegova prijava pozitivno evaluirana i prihvaćena te je izabran kao jedan od predstavnika Republike Hrvatske. Međunarodno povjerenstvo odabralo je najbolja tri tima za finale natjecanja među kojima se našao i kolega Berković. Ovim natjecanjem pokazao je, osim svojih osobnih kvaliteta, i kvalitetu obrazovanja koju je stekao na Tehničkom fakultetu te time dao značajan doprinos vidljivosti naše institucije.

riteh-nagradeni-studenti
VITO MEDVED, student 2. godine diplomskog sveučilišnog studija računarstva.

Član je studentskog ogranka udruge IEEE od 2016. godine, a 2019. godine je izabran za predsjednika ogranka. Sudjelovao je u organizaciji nekoliko godišnjih natjecanja IEEEXtreme, organizaciji Pripremnih seminara iz programiranja i organizaciji grupe predavanja Success Stories. Od rujna do prosinca 2019. organizirao je dva kongresa te sa svojim timom sudjelovao na natjecanju u razvoju mobilnih aplikacija MadC gdje je njihova aplikacija osvojila prvo mjesto. Osim ostvarenih uspjeha dao je i doprinos razvoju studentskog standarda na Tehničkom fakultetu.